การดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

คลิ๊กที่นี้ คลิป VDO ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

//การดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ****ตามคลิป VDO****

//การยื่นอุทธรณ์เงินเยี่ยวยาเกษตรกร และเกษตรกรที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับเงินเยี่ยวยาเกษตรกรหรือไม่ **** ตามคลิป VDO****