ประกาศ ราคากลาง เทศบาลตำบลท่างิ้ว จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน (10 ก.ย. 2561)

ประกาศ ราคากลาง เทศบาลตำบลท่างิ้ว จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน

เอกสารแนบ 1.ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

2. ราคากลาง (ปปช.)