สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาลดต้นทุน ในวันที่ 29-30 กันยายน 2565 เวลา 10.00น. – 15.00น. ณ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง