ธนาคารกรุงไทย สาขาห้วยยอด รับลงทะเบียนโครงการแห่งรัฐ 2565

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 15-16 ก.ย. 2565 นี้ ธนาคารกรุงไทย สาขาห้วยยอด ลงพื้นที่เพื่อรับลงทะเบียนโครงการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น. ชาวตำบลท่างิ้ว หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 *** หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนโครงการแห่งรัฐ แนบบัตรประชาชนตัวจริง (ไม่ต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน)****