กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลท่างิ้ว ได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว เป็นประธานเปิดโครงการการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด เป้าหมาย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลท่างิ้ว และต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร ดาบตำรวจนิทัศน์ มรดกเกษม ผบ.หมู่ สภ.ห้วยยอด เป็นอย่างสูง