ธนาคารออมสินสาขาห้วยยอด ลงพื้นที่เพื่อรับลงทะเบียนโครงการแห่งรัฐ 2565

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 กันยายน 2565 ธนาคารออมสินสาขาห้วยยอด ลงพื้นที่เพื่อรับลงทะเบียนโครงการแห่งรัฐ 2565 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 ณ ทต.ท่างิ้ว ตั้งแต่เวลา 8.30น.-14.00น. (รับลงทะเบียนไม่จำกัดจำนวนคิว)