ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565