ธกส.สาขาห้วยยอด ลงพื้นที่เปิดรับทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

วันนี้ 5 ก.ย. 65 ธกส.สาขาห้วยยอด ลงพื้นที่เปิดรับทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ณ เทศบาลตำบลท่างิ้ว