โครงการการอบรมทำผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ กลุ่มสตรีบ้านนาโพธิ์

วันนี้ 22 ก.ย. 65เวลา 10.00น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายทิวัตถ์ ขวัญเมือง ปลัดเทศบาลตำบลท่างิ้ว ได้เข้าร่วมโครงการการอบรมทำผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ กลุ่มสตรีบ้านนาโพธิ์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง