กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด เปิดพิธีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ โรงเรียน อสม. จิตอาสา และประชาชนตำบลท่างิ้ว โดยกิจกรรมจัดให้มีการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ วัดเขาปูน ม.2 ตำบลท่างิ้ว และกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบสระน้ำบริเวณสระน้ำหนองกก ม.4 ตำบลท่างิ้ว และได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด