ร่วมต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

วันนี้ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง ณ อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว หมู่1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง