ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลตรัง เรื่องการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน Moderna

ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลตรัง เรื่องการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน Moderna เข็มกระตุ้น ลงทะเบียนภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00น.