ต้อนรับ นายปราโมทย์ หนูแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับ นายปราโมทย์ หนูแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ข้าราชการโอน (ย้าย) และทีมงานที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว