โครงการการเพาะฟักและการอนุบาลปลาน้ำจืด

นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การเพาะฟักและการอนุบาลปลาน้ำจีด” ในโครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตปลาไทยและปลาประจำถิ่นในแหล่งน้ำจืดธรรมชาติอำเภอห้วยยอด ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง