เทศบาลตำบลท่างิ้วประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

นที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 15.00น. เทศบาลตำบลท่างิ้วประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนังงานจ้างตามภารกิจ/จ้างเหมา เพื่อมอบหมายงานในแต่ละกอง และปรึกษาหารือในเรื่องการทำงานภารกิจหลักและการบริการจัดการเรื่องต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลท่างิ้ว+7

31คุณ, หยก คนเมืองลุง, Jeerayut Judnarong และ คนอื่นๆ อีก 28 คน1 ความคิดเห็น