สำรวจพื้นที่อาคารเพื่อต่อเติมหลังคาของอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 19 ก.ค.65 นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว มอบหมายให้นายทิวัตถ์ ขวัญเมือง ปลัดเทศบาลตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ สุขดำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว สำรวจพื้นที่อาคารเพื่อต่อเติมหลังคาของอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก+