โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส “กิจกรรมไตปลาแห้ง” ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30น. ณ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง