ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขาปูน ปี65

วันนี้เวลา 10.00น. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขาปูน ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง เนื่องในวันที่ 14 ก.ค.65 ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษา นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงาน ศูนย์พัฒนาเ้ด็กเล็กตำบลท่างิ้ว นำทีมโดย นางสาวฐิติรัตน์ เลี้ยงพงษ์ ครูผู้ดูแลเด็กและข้าราชการครู ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยแก่พระภิกษุ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา