ร่วมต้อนรับ นายทิวัตถ์ ขวัญเมือง ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลท่างิ้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับ นายทิวัตถ์ ขวัญเมือง ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลท่างิ้ว ข้าราชการโอน (ย้าย) และทีมงานที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว