ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (31 มี.ค. 2560)

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (31 มี.ค. 2560)

เอกสารแนบ 1. ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว-ประปา

 2.ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.