มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านควนตัง ปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนจำนวน 2 ทุน ทุนละ 500 บาทและร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน โรงเรียนบ้านควนตัง ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวรัตนา สุขขี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตัง และคณะครูร่วมต้อนรับผู้ใจบุญเข้าร่วมงานมอบทุนการศึกษาแด่น้องๆนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาพร้อมสร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้