ประกาศ​เทศบาลตำบล​ เรื่อง รับ​โอน(ย้าย)​พนักงาน​เทศบาล​

ประกาศ​เทศบาลตำบล​ เรื่อง รับ​โอน(ย้าย)​พนักงาน​เทศบาล​เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร​ที่ว่าง