โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ นายไพบูลย์ โอมาก รองผวจ.ตรัง เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ สำงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง