บริษัทตรังวัฒนาฟาร์มร่วมกับเทศบาลตำบลท่างิ้ว นำเครื่องจักรลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว ลงพื้นที่ สายไสทุง หมู่ที่4 ตำบลท่างิ้วบริษัทตรังวัฒนาฟาร์มร่วมกับเทศบาลตำบลท่างิ้ว นำเครื่องจักรลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เกิดจากรถบบรทุกหนักผ่านเบื้องต้นบริษัทตรังวัฒนาฟาร์มได้นำทรายเทกลบบริเวณที่เป็นหลุมบ่อและซ่อมแซมส่วนที่น้ำท่วมขัง