ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายทางหลวง หมู่ที่ 1 ลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

วันนี้เวลา 13.00น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยนายชินพัฒน์ หมุนกลับ รองนายก สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยถนนสายทางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.474 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร ปูทับถนนถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต