“วันเทศบาล” 24 เมษายน ของทุกปี

“วันเทศบาล” ตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว พัฒนาบริเวณสำนักงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ด้วยการทำความสะอาดอาคาร ทาสีใหม่ และรวมไปถึงการคำนึงความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล และร่วมด้วยกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2565 ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”