ถมหินคลุกสายโหล๊ะเตย หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.00น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 เขต2 และนายช่างโยธา ลงพื้นถมหินคลุกสายโหล๊ะเตย หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว จากการที่ได้ลงสำรวจเมื่อวันที่ 18 เม.ย.65ที่ผ่านมา ว่าถนนได้ถูกน้ำกัดเซาะเป็นบริเวณวงกว้างทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้วจึงได้แก้ไขปัญหานำหินคลุกมาถมซ่อมแซมถนนเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติและเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย