ต้อนรับ นางสาวสุภาวดี สงหนู ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันนี้เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับ นางสาวสุภาวดี สงหนู ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะเทศบาลตำบลห้วยยอด และทีมงานที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง