ประกอบชุดระบบไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED พร้อมโคมขาตั้ง

นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มองเห็นความเดือนร้อนด้านแสงสว่างในพื้นที่จึงได้จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED พร้อมโคมขาตั้งครบชุด เพื่อติดตั้งในหมู่ที่ 8 สายเกาะยางแดงจนถึงหมู่ที่1 และสายปากห้วย หมู่ที่ 4 ตั้งแต่สามแยกปากห้วย-ตลอดสุดสาย จำนวน 123 ชุด เพื่อให้ประชาชนที่ได้สัญจรไปมามีความปลอดภัย