เทศบาลตำบลท่างิ้ว ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่างิ้วร่วมโครงการ “ต้นกล้า…สุขภาพดี” ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนท่างิ้ว(ตชด.อุปถัมภ์) ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง