ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การขึ้นบันชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง