วันท้องถิ่นไทย ปี2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ครบรอบ 117 ปี “วันท้องถิ่นไทย” เวลา 07.00 น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว ถวายพานพุ่ม (ดอกไม้สด) ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง และเป็นเกียรติได้ถ่ายรูปร่วมกับนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง