ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้วเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่-ม.1-3-ชุมชนท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่-ม.1-3-ชุมชนท่างิ้วฯ.pdf