บาสโลบท่างิ้วลีก

กิจกรรม บาสโลบท่างิ้วลีก ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรงเรื้อรัง วันที่ 25 กุมภาพันธ์​2565 และวันที่​4 มีนาคม 2565 ณ ลานบริเวณ​อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว