โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นักเรียนชั้น ม.2-ม.3 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์ ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) โดยวิธีการ Antigen test kit หรือ ATK เพื่อคัดกรองก่อนเข้ารับการเรียนแบบในชั้นเรียน(On-Site) และที่สำคัญต้องขอขอบคุณนายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างิ้วและเจ้าหน้าที่ ที่ได้ช่วยในการคั่ดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ให้กับนักเรียนในครั้งนี้