ธนาคารแห่งประเทศไทย จะออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 20 บาท

ประชาสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 20 บาท ออกใช้หมุนเวียนในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากธนบัตรชนิดราคา 20 บาท เป็นธนบัตรที่ประชาชนใช้จ่ายมากที่สุด มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือบ่อย จึงทำให้ธนบัตรมีสภาพเก่ากว่าธบัตรชนิดอื่น