กิจกรรม “ทำบุญแลกผัก อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่างิ้วจัดกิจกรรม “ทำบุญแลกผัก อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี” โดยให้ชาวบ้านที่มาทำบุญนำผัก ผลไม้ มาร่วมกันแลกหลังจากทำบุญเสร็จ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผักที่ปลูกเองและปลอดสารพิษเท่านั้น กิจกรรมนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากชาวบ้านในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง นำผักมาแลกกันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี นอกจากนี้ยังมีการแลกผักกันเวลามีการจัดประชุมต่างๆ