ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการคัดครองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เทศบาลตำบลท่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่่านประกาศ