มอบถุงยังชีพและอาหารแห้ง ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว มอบหมายให้นายนายวรรโชค นิลบวร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว ประธานสมาชิกสภา สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 และ2 พร้อมด้วยนักวิชาการสาธารณสุข ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและอาหารแห้ง ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 จำนวน 6 ครัวเรือน