โครงการต้านยาเสพติดท่างิ้วคัพ ครั้งที่ 23

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 15.00น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว คณะผู้บริหาร พร้อมกับนายเกียรติศักดิ์ ศิลวิศาล ผอ.กองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนหมู่บ้าน ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการต้านยาเสพติดท่างิ้วคัพ ในที่ประชุมทางผู้ใหญ่บ้านได้จัดส่งรายชื่อนักกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ วอลเลบอล ทั้ง 8 หมู่บ้าน พร้อมจับฉลากแบ่งสายครบทุกประเภท ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดท่างิ้วคัพ ในระหว่างวันที่ 18 – 29 เมษายนนี้