ปลี่ยนหลอดไฟ ม.4 ม.6

7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว มอบหมายให้สมาชิกสภา พร้อมด้วยผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ลงพื้นที่ซ่อมแซม เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณจุดเสี่ยง จุดอับ ณ ม.4 ม.6 เพื่อให้ปประชาชนสามารภสัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยในช่วงกลางคืนมากขึ้น