ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนท่างิ้ว และน้ำตกบ่อเจ็ดลูก โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านนาโพธิ์ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศผู้ชนะกประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ.pdf