ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางคมนาคม คศล.สายศาลาเอนกประสงค์ ม.3 – ด่านยูง ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประกาศผู้ชนะ-จ้างก่อสร้างทางคมนาคม-คสล.สา.pdf