พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว วันที่ 23/5/62