ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศผู้ชนะ-ก่อสร้างระบบประปา-ม.1-3-ฯ.pdf