การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 รับชำระภาษี ในวันเวลาราชการ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลท่างิ้ว ติดต่อสอบถาม โทร 075-284930 ต่อ กองคลัง