ขอเชิญชวน​ประชาชนเข้ารับวัคซีน​โควิดเข็มแรก

ขอเชิญชวน​ประชาชนชาวตำบลท่างิ้ว อายุ18ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน​โควิดเข็มแรก สามารถเข้ารับวัคซีน​ได้ที่ รพสต.ท่างิ้ว ในวันที่ 24 พ.ย. 64เวลา 8.30 -​12.00น. ให้นำบัตรประชาชนมาด้วย