นายอำเภอห้วยยอด ลงพื้นที่ รพสต.ท่างิ้ว

“ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด ลงพื้นที่ รพสต.ท่างิ้ว ตรวจความเรียบร้อยในการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีนายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมาขิกสภาเทศบาล นางสุชาดา ขวัญสิริดำรง รักษาตำแหน่งผอ.รพสต.ท่างิ้ว และข้าราชการ ร่วมต้อนรับ การดำเนินการอยู่ภายใต้การความคุมสถานการณ์โควิด-19