ปรับปรุงถนนถมหลุมบ่อถนนสายช้างน้อย

นายชินพัฒน์ หมุนกลับ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประธานสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภา ลงพื้นที่สายช้างน้อย ปรับปรุงถนนถมหลุมบ่อถนนสายช้างน้อย