มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้กักตัวที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว พร้อมประธานสมาชิกสภา สมาชิกเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและอาหารแห้ง ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัว จำนวน 10 ครัวเรือน